Ejendom

I 2011 faldt vi begge for beliggenheden af denne skønne ejendom på toppen af Kåthede, som ligger ca.65 meter over havets overflade. Her er en fantastisk udsigt over land og vand, på en klar dag er udsynet over 5 km. Der er tillige udsigt til korn og græsmark og til skov, som i alt er på 8 ha

Alt det tilhørende jord ligger lige op til ejendommen, dog med et  mindre mose/eng-stykke, som ligger mindre end 10 min. gang fra hoveddøren. Græs og kornmark ligger lige uden for døren,  og kornet ville vi gerne udnytte på en fornuftigt  måde i eget regi. Lige fra starten havde vi en vision om at blive selvforsynende med varme fra kornet.

Derfor blev der efter første vinter, med et olieforbrug på over 2200 liter olie og træ til brændeovnen, tilsluttet et stokerfyr med brænder til korn og træflis. Kornet skulle komme fra markerne i form af rug og flis fra de selvdøde og væltede grantræer i skoven. Stokerfyret er nu ved at afslutte sin 3. fyringssæson med årlige omkostninger på 75 kr.

Sommeren efter opsatte vi et solcelleanlæg som årligt har produceret 6000 Kwh. Dette anlæg gav os 14-1500 kwh i overskud, som vi bruger til at opvarme ejendommen i sommerhalvåret. Det er dog ikke omkostningsfrit og vi betaler energiselskabet 750 kr/år  til administration af vores el ind og ud af huset.

 

 

Efter vi har etableret en koidam  med større filteranlæg, vil dette anlæg tage en større del af den strøm vi anvender til opvarmning over sommeren og derfor har vi her i foråret 2015 fået tilsluttet et mindre vacuumsolvarmeanlæg, som skal forsyne ejendommen med varme i sommerhalvåret og give tilskud til varmeanlæg på gode solskinsdage i vinterhalvåret og forhåbentlig nedsætte vores kornforbrug på nuværende 7000 kg/år

Berta som ses her på billedet, købte vi da vi overtog ejendommen. Og trods hendes 55 år er hun frisk og klare de fleste af opgaverne på gården. Her trække hun flishuggeren som let knuser alt træ i lårtykkelse og nedefter.

Alle dyr på og ved gården har det godt, takket være Dorte,  som fodrer gårdens katte og hunde, samt  flittigt går sin daglige gang med foderspande og fodrer lystigt de vilde fugle samt havedammens koikarper. Her styrer hun Berta efter at have kørt frisk hø ned til skovens dyr, i den meget kolde vinter 2012

Dyrenes trivsel på gården er noget, vi begge går op i og varetager. Haven er efterhånden fyldt med redekasser til alle slags fugle, stærer, mejser, musvitter,  guldsspurve, flagspætter, svaler, og sidst men ikke mindst skulle storken jo også have mulighed for at slå sig ned på Mossgård.

Vi prøver at gøre tingene på ejendommen så skånsom for miljøet,  som det er muligt. Kornet på marken,  som vi bruger en del af til opvarmning,  vil vi på sigt dyrke på en bæredygtig facon, uden sprøjtning og genanvende en del af det høstede korn til efterfølgende såning.

Efteråret 2015 forventer vi at plante 3000 juletræer, hvis pasning ligeledes skal være bæredygtig. En lille flok gæs (1 gase og 3 gæs) skal fjerne ukrudtet mellem juletræerne og samtidig sørge for gødningsprocessen i et helt naturligt forløb, og så er der selvfølgelig en sidegevinst i form af unge julegæs hvert år

En anden del af ejendommens jord, er et græsareal som også anvendes til hundetræning uden gødning og såning,  men en naturlig kløvermark. Det sidste stykke er et naturfredet engareal, med et lille “touch” af egen planteskovl. Derfor er det svært at gøre mere for naturen her, men fra foråret 2016 vil alle dyrkede arealer  på Mossgård være lagt i økologi for en fem årig periode