Biavl

Her er så den nye tilbygning på Mossgård, det syner dog ikke af meget. Men trods de få kvadratmeter skulle den gerne rumme 10.000 beboere i vinterperioden.

Med de ekstra magasiner bliver det en 2 etagers luksus villa, hvor der gerne skulle være 40-50.000 beboere samt 20 kilo honning i højsæsonen

Her den 7. maj, dagen før vi tog på ferie, skal de nye beboere i deres nye hjem. På samme tid udviges boligarealet med 4 vokstavler, således dronninger har plads til at lægge sine æg medens vi er på ferie.

Overflytningen går efter planen og bierne ser ud til at nyde de nye omgivelser, og de syntes at være glade for at boligarealet udviges med 50%

Inden stadet lukkes er “byggebierne” allerede i fuld gang med at bygge på de nye tavler. familien bestod af 12-15.000 arbejderbier og en dronning til at føre familien vidre.

Så lukkedes stadet og vi håber så at de kan klare sig selv til vi kommer hjem fra ferie 8 dage senere. Og det viser sig alt er gået over forventning og familieforøgelsen har været ekstrem ved hjemkomsten

I en bifamilie sker der virkelig noget, så snart solens stråler varmer jorden og stadet op, efter 14 dage er der så mange bier i stadet at det kræver endnu en udvigelse med det sidste magasin, der er nu omkring 30.000 bier og de sidder tæt, det er ikke nemt at få fingre i tavlerne uden at klemme en bi

De to magasiner, hvor det sidste nu skal isættes er med gamle yngeltavler og nye vokstavler med dronningerist i mellem således at de øverste tavler senere kun vil indeholde honning.

Så er stade nr.2 klar til at modtage sine nye beboere. Den nu store familie i stade 1 skal nemlig deles i dag. Og der forsøges med forvirre trækbierne ved at opsætte grene og en glasplade foran flyvehullet.

3 tavler med forseglet yngel og pollen, 2 tavler med larver og æg, 2 tavler med foder, og en 1 tavle med honning, 1 tom dronetavle og 3 kunstvokstavler, og en slutplade, samt alle de medfølgende bier

Her er så den ny uparret dronning, som jeg håber familien vil tage godt imod. Utrolig lille af en dronning at være, det skal siges at det er første gang jeg ser så ung en dronning. Der er straks stor interesse for hende, så det ser lovende ud, bortset fra hvis interessen er for at dræbe hende ?

Her kl. 16.00 samme dag, er der stille og rolig et lille træk. Konstant 3-4 trækbier på flyvebrættet på vej ind i stadet, det ser helt fornuftigt nu

Og bedst som man tror alt er i den skønneste orden, kommer der røveri i det lille nye stader med den lille familie.. Øv Øv, har lukket flyvehullet og er nok nød til at se efter en anden placering til stadet ca. 5 km fra Mossgård, således at det senere kan flyttes tilbage til sin plads på gården.

Men optimismen fejler ingenting og derfor er der nu indkøbt denne honningslynge til 3 rammer ad gangen. Så håber vi der kommer færdige forseglede honningtavlerne

Og det endte jo også som håbet. De gyldne søde dråber løb den 25. juni ud af honningslyngen. Tavlerne slynges af 3 gange for at skånevokstavler så meget så muligt. Derved kan de genanvendes i stadet til æglægning, og derved udvide familien størrelse.

 

Det gav mig virkelig noget at tænke over, medens honningen løb ned i spanden. At for hvert honningglas skal 20 millioner blomsterbesøg af en bi. Så forstår man bedre at det kaldes en arbejderbi

Her er så den nye dronning på Mossgård, som gerne skulle ud og parre sig den først kommende sommerdag, således at hun kan sikre de næste generationer hos den nye bifamilie.

Billedet er taget dagen efter at hun blev tilsat i et lille dronningebur med 8 følgebier