Ejendomslink

Ejendommen Mossgaard

Her vil I kunne se om detailjerne om vores dejlige ejendom

Mossgaard

Ejendommen er bygget i året 1900 og der har var ca 25 tdl. tilknyttet denne gård. Siden har der været handlet jord op til flere gange og var en periode i gården velmarksdage oppe på 50 tdl. Bygherrens familie har boet på ejendommen i flere generationer, og solgt af børnebørn. Det ene barnebarn til bygherren, har været på besøg med sit barnebarn, for at vise den gård som hendes tipoldefar bygge i år 1900. Så vi ved meget om gården, så som at den gamle tipoldefar boede på ”aftægt” i et lille rum som i dag er vores entre. Og at den sorte hest stod bundet ved vores spisebord, og ved vores terrassedør stod 2 køer opstaldet i vinterperioden. Vi ved også hvad de forskellige lemme der udsmykker gården har været anvendt til, så som roer og halm. Vi ved ligeledes hvordan de 2 drenge hev og sled i det gamle hejseværk, for at hejse de mere end 50 kilo tunge kornsække op på kornloftet, Hjulet til hejseværket sidder i øvrigt stadig der hvor det blev anvendt og var ved at give den stakkels gamle mand (barnebarnet) traumer, bare ved synet af det, og tanken om de små næsten blodsprængte hænder høsten kunne give børnene dengang.

Senere er der solgt jord fra og bygget til, så der i dag er ca. 550 kvm. Under tag og ca. 16 tdl. Som i dag er fordelt på : 1 tdl toft til ejendommen, 1 tdl. Nåleskov, små 7 tdl. økologisk lucerne/kløvermark og endelig 6 tdl mose/eng, som i dag er §3-jord som er fredet ifølge naturfredningsloven. De 550 kvm. Er bestående af 210 kvm. Beboelse med soveværelse på 1.sal og tilhørende terrasse, som det eneste i den højde. Der er i stalden fyrrum, jagtstue, 4 hundebokse, værksted, dobbelt garage, 3 hestebokse, samt lade til hø, brænde, og maskiner. Til alt det hårde arbejde har vi en gammel Fordson Dexta fra 1960, som køre som en drøm, samt en minitraktor med frontlæsser.

Der har været 3 gravhøje tilknyttet ejendommen med i dag er der kun en på, samt en der grænser op til vores jord, begge kan de ses fra gården. Der er udsyn til skov og mark hvor rådyrene, og harerne græsser i morgen og aften-timerne, der er ligeledes udsigt fra terrassen og mange kilometer ud i landskabet. Vores have er stor og luftig og der er højt til himlen, som man siger. Der er etableret en havedam på 22.000 liter med Koikarper hvis område med tiden bliver et lille Japansk inspireret areal, med grus, trædesten, og formet minitræer.

Tekst