Naturlink

Naturen omkring ejendommen

Lidt om naturen og området

På toppen af heden

Gården er beliggende på en gammel hede, som fra tidligt i danmakshistorien har været beboet Dette er bevidnet af de mange gravhøje i området, Vores gravhøj er desværre tømt af gravrøvere for mange år siden, dog er højen stadig fredet. Omkring året 1900 og tilblivelsen af Mossgaard underskrev Anton Andersen at: Såfremt gravhøjene på undertegnedes matrikeljord jævnes eller på anden vis voldes skade af undertegnede eller dennes efterfølgere, skal der bødes ved at levere 1 tønde korn til fattighuset i V. Tørslev Den gang, Tinglysning og stempelafgift 1 kr. Dette dokument er i dag i vores varetægt. I dag er der jo ikke noget af heden tilbage, men alle gravhøjene i området ligger stadig og pryder landskabet

Naturen omkring Mossgaard er fantastisk, der er alt hvad hjertet kan begære af dyre og planteliv. Vi forsøger at gøre tingene på gården så skånsomt for vores omgivelser som det nu er muligt. Det være sig på de dyrkede samt på de udyrkede arealer som vi råder over. Vi tillader kun bonden der dyrker vores jord at sprøjte en gang om året samt kornet skal gennemgå en naturlig modning, Alt vores korn skal kun anvendes til varmekilde hos bonden og os via stokerfyr. Marken tilsås i sensommeren således at alle arealer er grønne hele vinteren. Kornet suppleres med fils fra nåleskoven og pil fra mosen, dog anvendes kun de udgåede træer og efter disse er fjernet plantes der nye træer, således er det kun den ”naturlige” trædød der afgør hvor og hvilke træer der fjernes til vores varmekilde. Vi har i 2012 etableret et stort sydvendt 6000 Kwh solcelleanlæg som giver os det strøm som vi skal bruge på ejendommen. Alt dette gør at vi er fri for anvendelse af fossile brændstoffer, bortset fra det vi bruger til vores køretøjer og motordrevet redskaber. Græs arealet slås kun en gang årligt og er derfor resten af året samt gennem vinteren føde areal for de vilde dyr i området, samt træningsareal til vores Labradors. Mosen som er §3-fredet var nu i over 14 år været uberørt og er derfor mit fortrukne jagtområde, Jeg skyder 1 buk hver forår, udsætter 20-25 fasaner hver sommer hovedsagelig høner, så må kokkene selv finde ud af at komme til området. Vi afholder 5 jagter i efteråret resten af tiden er der fred og ro til vildtet. Vi har et lille areal (forsøg) med 350 juletræer som renholdes og gødes af 4 store gæs og hvis det går til held har vi planer om at etablere 2 tdl. Med juletræer som ligeledes skal holdes med gæs og moskusænder til at tage dræbersneglene